شبکه های بیسیم

دوربینهای مداربسته وایرلس از جدیدترین تکنولوژی هایی هستند که نیاز به سیم را کاهش دادهاند. البته استفاده از سیستمهای مداربسته بیسیم در هر محیطی پیشنهاد نمیشود. اگر قرار به استفاده از شبکه های بیسیم باشد؛ تیم سیمپل حتما به آماده بودن زیرساخت های ضروری اهمیت میدهد. اگرچه در این فناوری نیازی به بستر مناسب جهت سیمکشی نیست اما باید از تجهیزات و امکانات پیشرفتهای جهت بهکارگیری سیستمها بهره برد.
دوربینهای مداربسته بیسیم معمولا در محیطهایی کاربرد دارند که بسترسازی جهت سیمکشی ممکن نیست! از طرفی کابلکشی در برخی محیط ها علاوه بر وقتگیر بودن، هزینه های زیادی را در بر دارد که اصلا مقرون به صرفه نیست.
از طرفی گاهی آماده سازی محیط جهت کابلکشی دور از دسترس است. بنابراین بهره گیری از سیستم های وایرلس بسیار مناسب است. طی مشاوره نصب دوربین حتما این نکات را در مشاوره های تخصصی مطرح کنید و پیش از پیاده سازی سیستم، آنها را برطرف کنید.