خدمات تست صحت دوربین و تجهیزات

از دیگر خدماتی که توسط تیم سیمپل ارائه میشود؛ بررسی صحت دوربین ها و تمام تجهیزاتی است که در طراحی و پیاده سازی سیستم مداربسته مورداستفاده قرار میگیرد.
اگرچه کیفیت تجهیزاتی که شرکت به کار میگیرد از برندهای عالی و باکیفیت است؛ اما با این حال حتما قبل از نصب و به‌کارگیری تجهیزات، آنها را بررسی میکنند و سپس در سیستم های موردنیاز مشتریان به کار میگیرند.
این تجهیزات علاوه بر دوربین ها، شامل کابلها، فیش ها، نمایشگرها و دستگاه DVR است.