اتصال نقطه به نقطه

این اتصالات که Point To Point نامیده میشوند؛ باعث اتصال دو نقطه مجزا به یکدیگر میشوند.
نکتهای که در خصوص اتصالات نقطه به نقطه وجود دارد، این است که اطلاعات تنها از طریق نقاط مشخص شده ارسال یا دریافت میشود و دیگر نقاط اجازه دسترسی به آن را ندارند. درواقع این نوع خاص از اتصال را ارتباط شبکه های خصوصی میگویند که از حجم ترافیک در شبکه عمومی میکاهد.
تیم مهندسی سیمپل در اجرای اتصالات نیز متخصص و کارآمد هستند و بنا به سفارشات مشتریان قابلیت اجرا و پیاده سازی اتصالات متنوع را دارند. شرکت علاوه بر کابلکشی و ارائه خدمات قدیمی و پرطرفدار دوربین های مداربسته، امکان ارائه خدمات بیسیم نظیر نقطه به نقطه را دارا است. از طریق تکنولوژی Point To Point اطلاعات و امواجی دوربین ها به مرکز کنترل اطلاعات ارسال میشود؛ بدون آنکه در اختیار مسیرهای دیگری قرار بگیرید.